عیدتون مبارک

قرآن به جزازوصف علی آیه ندارد

ایمان به جزازحب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتاکه علی نوربودسایه ندارد

عیدسعیدغدیرخم مبارک

/ 1 نظر / 10 بازدید
s

عید توام مبارک