عشق یعنی آتش افروخته عشق یعنی آن خیمه های سوخته

عشق یعنی حاجی بیت الحرام   دل بریدن هاوحج ناتمام

عشق یعنی غربت نوردوعین عشق یعنی گریه برقبرحسین

عشق راگویم فقط دریک کلام یااباالفضل وحسین والسلام

سعی کن حرص وطمع خانه خرابت نکند

غافل ازواقعه روزحسابت نکند

ای که دم میزنی ازعشق حسین بن علی

آنچنان باش که ارباب جوابت نکند

التماس دعا...

/ 2 نظر / 11 بازدید
ساحل

وقتی کسی دیر به دیر ازم یاد می کنه؛ نگرانش نمی شم؛ حتما شاد بوده از یادش رفتم...

s

بسیار زیبا و غمناک